_ ___  _       _______                                      _____dona2

Jornadas Protección Jurídica y Discapacidad

Vídeos disponibles


Inauguración


A convención internacional dos dereitos das persoas con discapacidade

Presenta: Marcos Vázquez Guzmán. Asesor xurídico da Fundación Gavela
Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Presidente da Audiencia Provincial de Ourense.


O proceso sobre a capacidade das persoas dende o punto de vista xurídico

Presenta: Marta Durán Conde. Xerente da Fundación Gavela.
Ponente: Florentino Delgado Ayuso. Fiscal xefe da Audiencia Provincial de Ourense.


(I) O exercicio de medidas de protección para persoas con discapacidade desde institucións tutelares: Fundación Tutelar de Persoas con Enfermidade Mental (FECLEM)

Presenta: Alfonso Díaz Lage. Secretario de Fundación Gavela.
Ponente: Luís Ignacio García Vidal. Xerente da Fundación tutelar FECLEM


(II) O exercicio de medidas de protección para persoas con discapacidade desde institucións tutelares: Fundación Tutelar de Persoas con Enfermidade Mental (FECLEM)

Presenta: Alfonso Díaz Lage. Secretario de Fundación Gavela.
Ponente: Raquel Herranz Lauría. Coordinadora da Área técnica de FECLEM


O exercicio de medidas de protección desde unha institución tutelar pública: Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA)

Presenta: Marta Durán Conde. Xerente de Fundación Gavela.
Ponente: Francisco José Brea Santiago. Coordinador de FUNGA


A capacidade das persoas e a súa vinculación no proceso de atención desde os centros e servizos de atención á dependencia

Presenta: Alfonso Díaz Lage. Secretario da Fundación Gavela.
Ponente: Patricia Olveira Timiraos. Subdirectora xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais. Consellería de Traballo e Benestar.


Presentación de entidades tutelares en Galicia


 


 

 

 

ENTIDADES COLABORADORAS

morea_logo_letras_peke2