_ ___  _       _______                                      _____dona2

O exercicio de medidas de protección para persoas con discapacidade desde institucións tutelares (II)


Presenta: Alfonso Díaz Lage. Secretario de Fundación Gavela.
Ponente: Raquel Herranz Lauría. Coordinadora da Área técnica de FECLEM


ENTIDADES COLABORADORAS

morea_logo_letras_peke2