_ ___  _       _______                                      _____dona2

O exercicio de medidas de protección para persoas con discapacidade desde institucións tutelares (I)


Presenta: Alfonso Díaz Lage. Secretario de Fundación Gavela.
Ponente: Luís Ignacio García Vidal. Xerente da Fundación tutelar FECLEM


ENTIDADES COLABORADORAS

morea_logo_letras_peke2