_ ___  _       _______                                      _____dona2

O exercicio de medidas de protección desde unha institución tutelar pública


Presenta: Marta Durán Conde. Xerente de Fundación Gavela.
Expone: Francisco José Brea Santiago. Coordinador de FUNGA


ENTIDADES COLABORADORAS

morea_logo_letras_peke2