_ ___  _       _______                                      _____dona2

A convención internacional dos dereitos das persoas con discapacidade

 


 

A convención internacional dos dereitos das persoas con discapacidade

Presenta: Marcos Vázquez Guzmán. Asesor xurídico da Fundación Gavela
Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Presidente da Audiencia Provincial de Ourense.

 


 

ENTIDADES COLABORADORAS

morea_logo_letras_peke2