_ ___  _       _______                                      _____dona2

A capacidade das persoas e a súa vinculación no proceso de atención desde os centros e servizos de atención á dependencia


A capacidade das persoas e a súa vinculación no proceso de atención desde os centros e servizos de atención á dependencia

Presenta: Alfonso Díaz Lage. Secretario da Fundación Gavela.
Ponente: Patricia Olveira Timiraos. Subdirectora xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais. Consellería de Traballo e Benestar.


ENTIDADES COLABORADORAS

morea_logo_letras_peke2